• 1. 9. 2020 Slavnostní zahájení šk. roku 2020/2021

  • Od 1. 9. 2020 bude vzdělávání žáků probíhat prezenčně. Během pobytu ve škole a na akcích pořádaných školou se budou dodržovat zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření vzhledem ke COVID - 19. Tato opatření vycházejí z manuálu k provozu škol a školských zařízení, které vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

a) MANUÁL MŠMT VČETNĚ AKTUALIZACÍ - https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

b) POKYN ŘEDITELE ŠKOLY K BEZPEČNOSTI PŘI PROVOZU ŠKOLY: HYGIENICKÁ A PROTIEPIDEMICKÁ PRAVIDLA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020


  • Od 2. 9. - 4. 9. 2020 probíhá výuka od 800 - 1140 pro všechny žáky