PROVOZ ŠKOL OD 1. 3. 2021

Dle usnesení vlády ČR přechází od pondělí 1. 3. 2021 výuka všech žáků na distanční formu (kombinace on-line výuky a samostatné práce). Veškeré materiály k výuce budou žáci dostávat prostřednictvím „týdenních plánů“ na www.zspudlov.cz.

Distanční výuka bude probíhat online prostřednictvím Microsoft Teams

Pokud žáci nemají možnost přihlásit se k výuce on-line, mohou si rodiče vyzvednout výukové materiály ve škole (vždy po předchozí dohodě s třídní učitelkou)..

Absence a způsob omlouvání žáků

· Žák je povinen se distančně vzdělávat (podle § 184a školského zákona)

· Pokud je žák nemocen nebo jde k lékaři – musí jej rodič řádně omluvit, třídnímu učiteli.

· Žákům, kteří se neúčastní on-line výuky a ani si nevyzvedávají připravené tištěné materiály, se zapisuje absence do třídní knihy.