MŠMT vyhlašuje001 1024x768 již několik let rozvojový program na „Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru pro žáky se zdravotním postižením". Díky tomuto programu jsme v roce 2010 získali nové stavebnice v ceně 10 000,- Kč, kterými zpestřujeme výuku žáků v pracovním vyučování. V roce 2011 jsme získali rehabilitační míče různé velikosti, které žáci využívají jak v tělesné výchově, tak k relaxaci. FOTO