untitledOd 1. 9. 2018 se školy v České republice zapojují do projektu Ovoce a zelenina do škol.

Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě.

Jako cílová skupina byli po dohodě resortů školství, zdravotnictví a zemědělství zvoleni žáci základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

ovoce a zelenina do škol