Dne 20. 9. 2012 proběhlo jednání Školské rady ZŠ T. G. Masaryka v Bohumíně - Pudlově. Členové školské rady byli informováni o aktivitách projektu i způsobu jejich realizace.

20. 9. 2012 se konaly třídní schůzky s rodiči žáků školy. Rodiče byli informováni o aktivitách projektu ŠKOLA S MÍSTEM PRO VŠECHNY.

Se zahájením projektu na škole byla bohumínská veřejnost seznámena prostřednictvím vysílání bohumínského televizního kanálu dne 5. 9. 2012. Záběry dokumentovaly setkání pedagogů pudlovské školy s organizátory projektu - pracovníky KVIC Nový Jičín.

    Dne 27. 3. 2013 se žáci VI. A a VI. B třídy spojili na projektové vyučování zaměřené na voProjektový den VI. A, VI. B-4lbu povolání. Chtěli poznat jak vypadá práce  kuchaře, číšníka a cukráře.

Nejdříve si vyhledáváním na internetu zjistili, co vše musí splňovat, aby toto povolání mohli vykonávat a  kde najdou uplatnění.

Pak společně vařili, pekli a společně hodovali.  Děvčata připravila velikonoční tabuli a tím si všichni u jídla připomenuli tradice a význam jejich udržování. FOTO

O, srdce jediný, propuk se čas,

dejte mi vajíčko, sic přijdu zas,PT - barevné jaro-4

červený nebo bílý,

však vám zas slepička snese jiný,

za kamny v koutečku

na zlatém proutečku, pěkně bílý.

Jaro je zdrojem mnoha zajímavých činností a radostí v naší přípravné třídě. Na vycházkách děti pozorují probouzející se přírodu. Není divu, že se pak na výkresech objevují kočičky, sněženky, sluníčka a jiné symboly jarní přírody. Děti se naučily mnoho básní a písní s jarní tématikou. Zkrátka amosféra dnešních dnů je provoněna jarem. FOTO 

Číst dál...

29. ledna proběhla v přípravné třídě ukázková hodina pro rodiče na téma „Povolání – kdo pro nás pracuje". Cílem této hodiny bylo pČím budu?-2rohloubit znalosti dětí o různých povoláních. Děti si zahrály i pohybovou hru se stavebnicemi podle písní z pohádky Princové jsou na draka. Dramaticky přednesly básně na téma: opravář, doktor, prodavačka, zedník, kuchařka a automechanik. Děti rovněž předvedly pantomimu k různým povoláním. S rodiči si zpracovaly pracovní list „Čím budu?".

 Na závěr si rodiče s dětmi zatancovali v kruhu tanec Pracujeme pro radost. FOTO

5. prosince se přípravná třída proměnila ve velikou cukrárnu. Děti si připravily kulturní program pro své rodiče. Rodiče s dětmi vypracovali pracovní list s předvánoční tématikou „Moje krůčky od kreslení k psaní". Ale tím návštěva nekončila. Děti se svými rodiči napekly vanilkové rohlíčky, linecké stromečky i čokočertíky. Na závěr setkání si všichni nacvičili koledu -  Půjdem spolu do Betléma. FOTO

Dne 29. 11. se konal ve třídě II. A „projektový den" zaměřený na volbu povolání. V předmětu Člověk a jeho svět jsme si povídali o různých profesích. V hodině pracovního vyučování si žáci vybudovali ve třídě vlastní obchod z předmětů, které jsme si přinesli z domova. Nejvíce žáky zaujala námětová hra „Na obchod", s důrazem na správné a slušné chování a počítání. Po ukončení hry jsme se přesunuli do cvičné kuchyně, žáci si vyzkoušeli další povolání – kuchař a číšník. Společně jsme připravovali hlavní jídlo – bramborovou kaši a řízek a jako dezert – ovocný pohár. Určení číšníci ostatní obsloužili, opět s důrazem na správné a slušné chování a estetické stolování. Následovalo mytí nádobí a úklid kuchyně. FOTO       

Den řemesel a oborů s ukázkami různých činností se konal na Střední škole Bohumín dne 3. října 2012. Naši žáci tak zažili ukázku estetické kosmetiky, kadeřnickou soutěž, soutěžilo se i v míchání nealkoholických nápojů i ve zdobení perníčků. Žáci si rovněž prohlédli originálně zabalené dárky a ochutnávali cukroví. Chlapci si vyzkoušeli frézování dřeva, zapojili blikače, pájeli elektrické obvody. Děvčata poskládaly košili a seznámily se s prací sociální pracovnice. Celé setkání žáků s pracovníky a studenty SOU, probíhalo v příjemné atmosféře. Žáky zaujaly všechny ukázky řemesel, které byly předvedeny pro všechny velmi zajímavě. FOTO