Naplňování ŠVP PV Všichni jsme kamarádi a jeho aktivit je hlavním cílem tohoto projektu, neboť napomůže úspěšnému přechodu dětí z přípravné třídy do 1. třídy základní školy rozšířením hranic, v nichž děti běžně žijí. Poznáním nových věcí se rozšíří i jejich slovní zásoba, kdy za slovem budou jasně vnímat i jeho obsah - komunikační dovednosti, zlepší se jejich připravenost na školní výuku ve všech oblastech ŠVP ZV - jazyk český, prvouka i matematika, zlepší a rozšíří se jejch sociální dovednosti. Projektem podpoříme ještě více spojení rodiny a školy.
Vzhledem k tomu, že svou každodenní vzdělávací činností se zaměřujeme i na výchovu k volbě povolání,
je i podpora seznámení s různými druhy povolání dalším cílem tohoto projektu.
PT v ZOOPT v ZOO-7PT v ZOO-3