- projekt, který byl realizován Moravskoslezským krajem a Centrem nové naděje Frýdek-Místek.
Jeho cílem byla pomoc v preventivním působní na řešení negativních trendů výskytu rizikového chování u žáků a především podpořit a posílit pozitivní sociální prostředí ve školách formou vzdělávání pedagogů.
Velmi intenzivní sebezkušenostní výcvik v rozsahu 250 hodin probíhal v letech 2010 - 2011, účastnily se ho 2 pracovnice školy, které nyní ve škole vykonávají funkci školního metodika prevence pro I. a II. stupeň.