poskytuje

I. základní vzdělání obor 79-01-C/01 Základní škola

  1. Radostná cesta setkávání a poznávání
  2. RVP ZV s upraveným obsahem a sníženými výstupy ve vzdělávání
  3. Radostná cesta setkávání a poznávání s přílohou LMP

II. základy vzdělání obor 79-01-B/01 Základní škola speciální

III. předškolní vzdělávání v přípravné třídě podle ŠVP PV "Všichni jsme kamarádi"

IV. zájmové vzdělávání ve školní družině a kroužcích    

  

   Naše škola získala značku Rodiče vítáni

                     za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči.