Pasování prvňáčků na čtenáře-3Dne 4. dubna měli žáci1.A třídy v bohumínské knihovně knihovnickou lekci. Na začátku je čekalo překvapení – kromě paní knihovnice je přivítala i paní královna! Prvňáčci museli splnit úkoly, např. správně říct názvy pohádek, poznat, které ilustrace patří k určité pohádce, u popletených pohádek museli správně zařadit postavy, přečíst jména hrdinů pohádek a příběhů. Prvňáčci úkoly splnili a tak je mohla paní královna pasovat na čtenáře. Po slavnostním královském pasování pokračovala knihovnická lekce a žáci si zopakovali správné chování účastníků silničního provozu a seznámili se s novými knihami pro nejmenší čtenáře. foto