Dne 17. 4. se třída III. A zúčastnila výuky dopravní výchova na dopravním hřišti v parku Petra Bezruče. Absolvovali nejprve teoretickou výuku, kdy byli seznámeni s pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s povinnou výbavou jízdního kola a s některými dopravními značkami. Pod odborným vedením dopravního instruktora dále absolvovali praktický výcvik na dopravním hřišti. Při jízdě na kolech a koloběžkách museli respektovat pravidla silničního provozu, řídit se dopravními značkami. Počasí žákům přálo, takže akce byla velmi zdařilá a žáci si z toho dopoledne odnášeli spoustu radostných zážitků a poznatků, jak se chovat jako účastník silničního provozu.