V pondělí 24. 2. a v úterý 25. 2. 2020 se vydali žáci I. stupně naší školy do OC Karolína v Ostravě na interaktivní výstavu, která měla tajuplný název „Radost až na kost“. Byla to výstava, která měla zábavnou formou seznámit žáky se životem v pravěku.

Žáci si prohlédli pravěká zvířata, jeskyni s nástěnnými malbami a vyzkoušeli si některé z činností pravěkých lidí – sběr plodů či sestavení loveckých nástrojů.

Výstava se dětem líbila a na památku každé dítě obdrželo certifikát za úspěšné absolvování výpravy do doby kamenné.

foto

Radost až na kost-8Radost až na kost-5Radost až na kost-10

Poklad Inků-321. ledna žáci II. stupně navštívili světovou výstavu Poklad Inků konanou v Brně, která vznikla pod záštitou peruánské vlády a prezentuje největší zlatý poklad světa. Tento poklad dokládá bohatství a vyspělost předkolumbovské Ameriky. Uviděli královské korunovační klenoty, rituální předměty, model Machu Picchu, postavy vládců a Inků v životních velikostech, zlatý trůn. Během prohlídky si všichni žáci zahráli hru Cesta za pokladem. Po výstavě žáci navštívili science centrum VIDA, kde zkoumali vše, co je zajímalo. Tento výlet žáky zaujal a už projevují zájem o další poznávací výlet v rámci České republiky.foto

Dne 3.12.2019 jsme navštívili ve Světě techniky v DOV Ostrava vzdělávací program Teorie modré krve aneb běh na dlouhou trať. Seznámili jsme se se skladbou krve. Ujasnili jsme si, čím se liší složení lidské a zvířecí krve. Zodpověděli jsme si otázku, zda modrou krev mají pouze šlechtici nebo ji mají i jiné organismy. Lidskou krev jsme měli možnost prohlédnout si také mikroskopem. Žáci VI.A foto

Teorie modré krve-10Teorie modré krve-6Teorie modré krve

 

Kruhový trénink BosporkaS žáky druhého stupně jsme navštívili sportovní centrum Bosporka, kde jsme chtěli udělat něco pro své tělo. Zúčastnili jsme se speciálního kruhového tréningu, který nám byl připraven na míru. Žákům byly ukázány zajímavé cviky, které si mohou zacvičit doma, také cviky na vytrvalost a zlepšení kondice celého těla.foto

                                            Mikuláši, Mikuláši

Mikuláš ve škole-4

neber sebou čerty radši,

vezmi s sebou anděly,

ti nám něco nadělí.

Čert má pytel a metlu,

myslí, že se ho leknu.

   Dělá na mě bububu,

                                                  já se tě ptát nebudu.

Naši čerti sice neměli metlu, ale andělíčci nadělili žákům mikulášskou nadílku. Třídami se ozýval zpěv i recitace a čerti si do pekla nikoho neodnesli. foto

Kodis-5Dnes k nám přijel před školu ODISbus. Jedná se o projekt k posílení environmentálního myšlení a rozvíjení osvěty v oblasti ekologicky „přátelské“ dopravy ve vztahu k vyššímu využívání veřejné dopravy. Účelem projektu je tedy propagace a využívání veřejné dopravy ve třídách základních škol. Pro tyto účely je autobus speciálně vybaven a upraven. Děti zhlédly krátký film, odpovídaly na různé otázky a v závěru hodinové akce obdržely propagační materiály.foto

Naši školu, kde hudba, zpěv a tanec mají dlouholetou tradici, reprezentoval letos opět pěvecký kroužek, který funguje již 3. Rokem, na Vánočních trzích. Letos se rozrostl o nové členy, pro které byla tradiční účast v programu bohumínských škol a školek prvním veřejným vystoupením.

V jejich podání zazněly písně Bílé Vánoce od Karla Gotta, Tři oříšky pro Popelku ze stejnojmenné pohádky, romská píseň Tiro jiloro (v překladu Tvoje srdce), dále Modlitba – píseň z pohádky Anděl Páně 2 a nejoblíbenější skladba našich zpěváčků, hit Hallelujah od Leonarda Cohena, kterým naši žáci za celou školu popřáli všem přítomným krásné Vánoce a nový rok plný lásky, klidu a pohody.

Ostrava jak ji neznáme-2S žáky VIII. A jsme se rozhodli využít hezkého počasí a na 22. 11. 2019 jsme si naplánovali výlet do Ostravy. Cílem našeho výletu bylo vidět Ostravu, jak jí žáci neznají. Navštívili jsme radnici města Ostravy, kde se dlouhé minuty kochali výhledem. Ke svému pozorování využívali dalekohledy, které jim lépe pomohly rozeznat zajímavá místa. Dále je čekala procházka historickým centrem s výkladem o staré Ostravě a každodenním životě tehdejších obyvatel. Žáci byli nadšeni z nových poznatků, které o Ostravě získali, a při společném obědě rekapitulovali, co vše už viděli a co je ještě čeká. Procházka byla zakončena u Domu umění, kde se mohli setkat s výtvarnými díly významných umělců. Prošli tedy dvě výstavy a stálou expozici. Žáci cestou domů plánovali další výlety na zajímavá místa, na která by se chtěli podívat. foto

13. listopadu proběhl v tělocvičně turnaj v míčových hrách pro žáky I. stupně. Žáci nejraději hrají o míčového krále. A jak to dopadlo?

Mezi třídami zvítězila třída IV. A. Nejlepšími hráči byli vyhlášeni:

Dominik Gabčo II. A

Jiří Gabčo    IV. A

Jarek Ferenc  V. A

Všichni žáci dostali občerstvení a drobné odměny.    

Nehulíme - kreslíme-8Významný český ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek k nám přijel den 4. 11. 2019 na besedu s názvem Nehulíme - kreslíme. Pan Dudek žákům ukázal, jak mohou jednoduše nakreslit vše, co kolem sebe vidí pomoci základních geometrických tvarů – čtverec, obdélník, kruh a trojúhelník. Žáci společně s ilustrátorem kreslili krajinu, město, obličej a postavu člověka. Při kresbě obličeje a postavy poměřovali svá těla. Pan Adolf Dudek byl k žákům velmi milý. Dokázal je motivovat k vlastní práci. Své znalosti a postřehy žákům předával s humorem. Během besedy vládla příjemná přátelská atmosféra. foto

Horolezecká stěna

Pro chlapce druhého stupně, jsme si připravili překvapení, v podobě návštěvy sportovního centra Bosporka, která proběhla 1. 11. 2019. Žáci si mohli projít celé sportovní centrum a zjistit, jaké aktivity zde mohou podnikat ve svém volném čase. V Bosporce se nachází dva badmintonové kurty, jeden kurt na squash či stolní tenis, lezecká boulderová stěna a fitness sál. Prohlídka byla zakončena hodinovou výukou na lezecké stěně. Chlapci překonávali sami sebe a byli pyšní na svůj úspěch. Nyní škola připravuje podobnou akci pro dívky.foto

Podzimní tvoření - dýněPodzimní tvoření - dýně-2Žáci II. stupně strávili podzimní dopoledne výzdobou školy. Připravili si spoustu nápadů k výtvarnému tvoření na téma podzim a za odměnu dostali možnost vydlabat si dýně, které následně putovaly na výstavu do bohumínského parku.foto

Multikulturní program-13Dne 17. 10. 2019 se žáci IV.A třídy účastnili multikulturního programu . Program se uskutečnil v rámci aktivity kroužku OSR projektu Grammy. Po vzájemném představení žáci  zhlédli kreslený film o dívce Karle, která marně hledala pomoc u druhých. Děj příběhu potom srovnávali se skutečností. Ve skupinách předváděli a nacvičovali různé emoce. Zahráli si hru na rozvoj tolerance a vzájemné spolupráce a také kreslili obrázky k příběhu. Multikulturní program se u žáků setkal s velkým ohlasem. foto

Ve čtvrtek 10. 10. 2019 v odpoledních hodinách na naší škole proběhlo podzimní tvoření. Žáci si na úvod připravili krátký program z písní a básní, který předvedli svým rodičům. Po zahájení dílniček si rodiče prohlédli hotové ukázky výrobků a materiál, ze kterého mohou tvořit. Rozdělili se do skupin a se svými dětmi pracovali na výrobcích. Tvořili podzimní dekorace z košíků a různých výtvarných doplňků či přírodnin, z vlny háčkovali síť a vytvářeli listy, zvířátka apod. Z papírových sáčků si zhotovili dekorační lampiony nebo si vyrobili růží z listů. Na závěr došlo na občerstvení a opékání párků. foto

Podzimní tvoření-15Podzimní tvoření-16Podzimní tvoření-2

Na ukázce hlavolamů, která do naší škly dorazila 10. října, si žáci vyzkoušeli vlastní vynalézavost a trpělivost. K zapůjčení byly hlavolamy z různých materiálů – dřevěné, kovové, plastové či papírové. Žáci měli možnost skládat Tangramy, různé druhy Rubikových kostek, hrát si Smart hry,  prohlédnout si krasohledy, vytáhnout ježeka z klece a spoustu dalších. Každý žák pracoval vlastním tempem a bral si ty hlavolamy, které jej zajímaly. Žáci, kteří hlavolam rozluštili se rádi ostatním s řešením pochlubili. Dokonce někdy soutěžili, kdo z nich na řešení příjde rychleji.  Celou dobu si porovnávali náročnost jednotlivých hlavolamů. Matematické a logické problémy, které při řešení hlavolamů nastávají, žáci vnímali jako hru a velkou zábavu. foto

Hlavolamy na podzim-3Hlavolamy na podzim-5Hlavolamy na podzim-4

II. A na dopravním hřišti-4Dne 7. 10. 2019 se žáci II. A (2.,5.) vydali na dopravní hřiště v Bohumíně. Lekce byla zaměřena na bezpečnost silničního provozu a jeho pravidla. Žáci 2. i 5. ročníku si tak zopakovali zásady bezpečného pohybu na silnici pro chodce a cyklisty, naučili se rozeznávat spoustu dopravních značek a zhlédli také instruktážní filmy s dopravní tématikou. Ve druhé části dopoledního programu si na dopravním hřišti při jízdách na kole, koloběžkách i při pěší chůzi prakticky vyzkoušeli vše, co se v učebně naučili. Při příští návštěvě, kdy budou žáky 5. ročníku čekat písemné testy průkazu cyklisty, už budou mít všechny znalosti jistě v malíčku. foto