1.září 2020-9V září nám všem začal nový školní rok 2020/2021. V naší škole jsme přivítali 7 nových žáčků - prvňáčků. Slavnostní den ve třídě, kde se budou učit prvňáci společně s druháky, začal návštěvou p. ředitelky Mgr. Ivany Heidukové a Mgr. Pavly Skokanové, vedoucí odboru školství, kultury a sportu MěÚ Bohumín. Prvňáčci dostali dárečky a balíčky se školními potřebami.

Po přivítání byli noví žáci pasování na prvňáky. Společně si všichni žáci zazpívali a na závěr slavnostní hodiny si zatančili. Hodně úspěchů v novém školním roce a radost z učení. foto