Dne 8. 10. 2020 se žáci III. A zúčastnili interaktivní hodiny ve spolupráci s Policií ČR "Učíme se s Honzíkem aneb Policejní pohádky hrou".

Třídní učitelka rozdělila děti do dvou skupin a ty pak pomocí interaktivní tabule řešily úkoly s dopravní a policejní tematikou. Chlapci a děvčata plnili své úkoly s nadšením, výsledek soutěže byl vyrovnaný. Jmenovaná akce se nám velmi líbila, školáci byli odměněni zajímavými dárečky. Těšíme se na další podobné akce.