Turistický závod do škol

Závod v okolí školy-3

3. 9. 2020 proběhl pro žáky ZŠ T. G. Masaryka TZ do škol. Zúčastnilo se ho 38 chlapců, 30 dívek. Žáci plnili tyto kontroly: u startu uvázali ambulanční uzel, odběhli si na poznávání dřevin, pokračovali na kontrolní poznávací činnost, odhodili kriket do kruhu, v altánu poznávali turistické a topografické značky, cestou do cíle zorientovali mapu na sever a v cíli cvakli azimut do průkazky.

Ti nejúspěšnější byli odměněni sportovními potřebami a plyšovými mazlíčky.

foto